Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παιδικά Εργαστήρια Κοινωνικών και Μαθησιακών Δεξιοτήτων με τη Μέθοδο Project

22, Δεκέμβριος, 2009

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT;

Η μέθοδος Project είναι

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ υλοποιούνται σε τριμηνιαίους κύκλους, και παρέχεται η δυνατότητα για εργασία σε μικρές ομάδες ή ατομικά. Πληροφορίες & Συμμετοχές Tηλ: 217.270.7765, psychilogos@gmail.com

 • ένα πλέγμα διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή ανάγκες, προβλήματα και απορίες του παιδιού, που πηγάζουν από την καθημερινή ζωή καθώς και από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που του δημιουργούνται μέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου ζει και ενσωματώνεται.
 • καλύπτει την ανάγκη του ατόμου για εντατικοποίηση της προσωπικής διερεύνησης και της επικοινωνιακής διαδικασίας.
 • ο συμμετέχων μαθαίνει να προσεγγίζει την επιστημονική αλήθεια μέσα από ατομικές και ομαδικές αναζητήσεις, να μοιράζεται τη χαρά της επιτυχίας και να νιώθει τη χαρά της συμβολής, που ενισχύει το αυτοσυναίσθημά του (προσαρμογή από Κ.Χρυσαφίδης).

Η μέθοδος project είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες-ουσες ασχολούνται με ένα πρακτικό πρόβλημα ή μια σαφή στοχοθεσία σε μια περίοδο αρκετών ημερών ή εβδομάδων.  Τα project  μπορεί να προταθούν από το συντονιστή, αλλά σχεδιάζονται και εκτελούνται κατά το δυνατόν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, μεμονωμένα ή σε ομάδες.  Η μέθοδος project δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, επικεντρώνεται στην εφαρμογή της γνώσης,  στη δομημένη συμμετοχή προκειμένου να ενισχύσει την ανεξάρτητη σκέψη και το αυτοαίσθημα, και την υπευθυνότητα.

H μέθοδος project στο γραφείο ψυχικής υγείας «Ψυχή Λόγος ΕπιΚοινωνία»

Συνήθως η μέθοδος project εμφανίζεται ως ένα αντίδοτο στις “βλαβερές συνέπειες” που έχει το σχολικό πλαίσιο στη μαθησιακή αυτοβουλία και ωριμότητα των μαθητών.  Η ένταξη της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στο σχολείο, αν και ακόμα πολύ περιορισμένη, θεωρείται ότι θα μετριάσει τη δασκαλοκεντρικότητα και γραμμικότητα του σχολικού μαθήματος.

Ωστόσο, η εξοικείωση και η τριβή με τη συγκεκριμένη διαδικασία για λόγους σχολικής ετοιμότητας και προετοιμασίας είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε σημαντική τη μέθοδο.   Η αξία της μεθόδου δεν περιορίζεται, αλλά υπερβαίνει το σχολικό πλαίσιο.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ PROJECT: Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΩΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΟ ΕΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Το σχολικό πλαίσιο αλλάζει με τη μέθοδο project, αλλά και υποσκάπτει τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες-ουσες από αυτή, λόγω του βεβαρημένου σχολικού περιβάλλοντος από άποψη ύλης, υποδομής, σχέσεων…  Ο κίνδυνος είναι να απορροφηθεί και αυτή η μαθησιακή διαδικασία από το βαθμοκεντρικό σχολικό σύστημακαι να απαξιωθεί από τους μαθητές/τριες, ως ένα ακόμα βαρετό και ανούσιο σχολικό καθήκον…
Αυτό μπορεί να είναι δυσμενές για τη στάση του/της μαθητή/τριας,  η οποία θα πρέπει να βασιστεί σε μια στέρεα και θετική άποψη για τη μέθοδο.  Η μέθοδος project δεν είναι απλά μια νέα “τεχνική” μάθησης, αλλά ο κύριος τρόπος πνευματικής παραγωγής στο σύγχρονο κόσμο, με εφαρμογή από τις επιχειρήσεις μέχρι τις προωθημένες θέσεις του δημόσιου τομέα.  Είναι ο κύριος τρόπος ατομικής και συλλογικής εργασίας τόσο σε ακαδημαϊκό, φοιτητικό επίπεδο όσο και σε πολλούς τομείς απασχόλησης.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΦΟΔΙΟ

Για μας είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή και αξιοποίηση της μεθόδου  ως έναν διαφορετικό μαθησιακό προσανατολισμό και ένα τρόπο σκέψης και δράσης που αξιοποιεί στο έπακρο τις δεξιότητες του παιδιού για αποτελεσματική μάθηση ακόμα και κόντρα στο αντίξοο πολλές φορές πλαίσιο.

Προετοιμάζει το παιδί για τις διαδικασίες κατά τις οποίες η πρωτοβουλία, το “εσωτερικό κίνητρο”, η δυνατότητα για συνεργασία και η διαρκής ανανέωση πόρων και πηγών έμπνευσης και δημιουργίας αποτελούν τις κρίσιμες παραμέτρους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του εκάστοτε πλαισίου και επίτευξης στόχων.

Ο ικανός να αντιλαμβάνεται την εργασία του και να αξιοποιεί τη δραστηριότητά του ως ψηφίδες ενός project έχει ένα σύνθετο ψυχοπαιδαγωγικό εφόδιο που συντελεί στο να μπορεί να κινείται αποτελεσματικά στο ρευστό περιβάλλον μάθησης και εργασίας.

Αντιλαμβανόμαστε την εφαρμογή της μεθόδου ως ένα συνθετικό τρόπο διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής προετοιμασίας, που ανακεφαλαιώνει και αξιοποιεί τεχνικές και προτεραιότητες από διάφορες μαθησιακές διαδικασίες.    Εντάσσουμε αυτές τις τεχνικές σε παραδοσιακούς ψυχοπαιδαγωγικούς πυλώνες, αυτούς:

 • της καλλιέργειας της κριτικής και συνδυαστικής σκέψης,
 • της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων του συμμετέχοντα.

ΨΗΦΙΔΩΤΟ & ΡΟΗ ΔΡΑΣΕΩΝ στα ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ «ΨΥΧΗ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΚΟΙΝΩΝΙΑ»

H υλοποίηση του project δομείται μέσα από διαφορετικά πλαίσια δραστηριότητας, τα οποία εξυπηρετούν λειτουργίες συντονισμού και υλοποίησης, και πλην των δυο αρχικών και του τελικού, κατανέμονται και συνεξελίσσονται στις διάφορες συνεδρίες του project

ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Γνωριμία των συμμετεχόντων, ελεύθερη συζήτηση και κατανόηση της διαδικασίας.

 • Το αντικείμενο του project μέσα από το κοινό έδαφος των ενδιαφερόντων.
 • Καταιγισμός ιδεών και το κέντρο του γνωστικού χάρτη.
 • Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ερωτημά των & υποθέσεων.
 • “Συμβόλαιο” του project → ρόλοι και καθήκοντα.
 • Κριτήρια και αξιολόγηση.

ΠΛΑΙΣΙΟ Β. Συναπόφαση στόχων και τελικού προϊόντος.

 • Προσδιορισμός ακτινογράμματος.
 • Καταμερισμός Εργασιών → Ατομικές πορείες και συντονισμός.  Σύγκλιση και Απόκλιση.
 • Επεξεργασία γνωστικού χάρτη.

ΠΛΑΙΣΙΟ Γ.   Ανακάλυψη, Αναζήτηση, Μελέτη, Τεκμηρίωση.

 • Συζήτηση για τις πηγές και οι τρόποι αξιοποίησής τους.
 • Έρευνα, συλλογή πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, ταινίες, διαδίκτυο κ.α.
 • Καταγραφή βιβλιογραφίας και πληροφοριών, ταξινόμηση, ανάλυση, οργάνωση υλικού
 • Είδος και τρόποι αξιολόγησης πηγών.

ΠΛΑΙΣΙΟ Δ.  Επιχειρηματολογία.

 • Κύκλοι ανατροφοδότησης και briefing.
 • Συζητήσεις αναπροσανατολισμού.

ΠΛΑΙΣΙΟ Ε.  Συνεδρία Debate.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤ.   Οπτικοποίηση Επιχειρημάτων και Προετοιμασία Παρουσίασης.

 • Συνεδρία Flipchart.
 • Συνεδρία δημιουργίας Powerpoint.
 • Συνεδρία animation.

ΠΛΑΙΣΙΟ Ζ.  Παρουσίαση.

 • Προσομοίωση παρουσίασης, επεξεργασία επιχειρημάτων, κριτική και αυτοκριτική.
 • Δόμηση, περιεχόμενα και ροή λόγου και εικόνας.
 • Συνεδρία Παρουσιάσης.

ΠΛΑΙΣΙΟ Η. Αξιολόγηση.

 • Αξιολόγηση,
 • Κριτική, αυτοκριτική.

ΥΛΙΚΑ

 • NETBOOKS. Από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή παρέχοντ αι για τις ανάγκες των συνεδριών από το Γραφείο.
 • ΠΙΝΑΚΑΣ FLIPCHART & ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ: παρέχονται από το Γραφείο.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ PROJECT: παρέχεται από το Γραφείο.
 • ΝΤΟΣΙE / ΦΆΚΕΛΟΣ / PORTFOLIO, όπου συγκεντρώνονται όλες οι εργασίες, σχέδια, πρακτικά κλπ.   Παρέχονται  από το Γραφείο.
 • ΑΤΟΜΙKO ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ + ΑΤΟΜΙΚΌ ΤΕΤΡAΔΙΟ / ΣΗΜΕΙΩΜΑΤAΡΙΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦHΣ του τι έχει αποκομίσει ο μαθητής στην πορεία του project.   Από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
 • ΓΡΑΦΙΚH YΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕIΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚA: Παρέχονται  από το Γραφείο.
 • ΦYΛΛΑ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ: Παρέχονται  από το Γραφείο.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ υλοποιούνται σε τριμηνιαίους κύκλους, και παρέχεται η δυνατότητα για εργασία σε μικρές ομάδες ή ατομικά.  Πληροφορίες και Συμμετοχές.


Advertisement
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: