Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οι στόχοι μας

Το  «Ψυχή Λόγος ΕπιΚοινωνία» δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2008 και αποτελεί μια συνέργεια επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικών επιστημόνων, καρπός μιας γόνιμης σειράς επαφών σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πλαίσια.  Βασική μας επιδίωξη με τη συνεργατική αυτή δομή είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στη βάση της συμπληρωματικότητας μεταξύ επιστημονικών ειδικεύσεων, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της προσέγγισης με την κοινότητα. Από τον Δεκέμβρη του 2017 το «Ψυχή Λόγος ΕπιΚοινωνία»  λειτουργεί ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).

Το Ψυχή Λόγος ΕπιΚοινωνία δραστηριοποιείται:

α) στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης  σε ανθρώπους που εκτιμούν ως ανάγκη τους:

  • την κατανόηση των υποκειμενικών νοημάτων βάσει των οποίων διαμορφώνουν και οργανώνουν την ζωή τους
  • την συνειδητοποίηση και την διεύρυνση των δυνατοτήτων προσωπικής και διαπροσωπικής δράσης
  • την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων για την αντιμετωπίση των απαιτήσεων της καθημερινότητας και την αύξηση του ελέγχου επί των συνθηκών της ζωής τους,
  • την εμβάθυνση της γνώσης τους σχετικά με αναπτυξιακές, γνωστικές ή συναισθηματικές ιδιαιτερότητες.

β) στη συνεργασία με φορείς παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και ενδυνάμωση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κοινότητας. Οι δραστηριότητες αφορούν σε θέματα:

  • πρόληψης και προαγωγής της υγείας ενηλικών, νέων, εφήβων και παιδιών στο επίπεδο της κοινότητας.
  • διαδικασιών μάθησης στο πλαίσιο της τυπικής  και της μη-τυπικής  εκπαίδευσης (ευαισθητοποίηση σχολείων, συμμετοχή στις δραστηριότητες συλλόγων).
  • εκδηλώσεων και διαλέξεων ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινότητας σε ζητήματα ψυχοκοινωνικού και ψυχοεκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Το Ψυχή Λόγος ΕπιΚοινωνία δραστηριοποείται με γνώμονα μια κριτική (ψυχο-λογική) οπτική, σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία ή την εκπαίδευση, στη βάση της σύνδεσης του ψυχικού με το κοινωνικό. Βασική μας παραδοχή είναι ότι το άτομο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία (δηλαδή προσδιορίζεται από τους Λόγους και τα νοήματα αυτής) και ότι συμμετέχει ενεργά στην σχέση αυτή μέσα από την καθημερινή του πράξη, ο καθένας και η καθεμία ξεκινώντας από την δική του/ης υποκειμενική θέση. Στη βάση αυτή, αντλούμε μέσα και εργαλεία από σχετικές ψυχολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις (ανάλυσης, παρέμβασης ή θεραπείας) που σέβονται τις πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις/οπτικές και εξετάζουν τις διάφορες μορφές υποκειμενικότητας.

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: